Donnerstag  |  Saal  21 H – GALERIA DEL LATINO
Freitag  |  Saal 22 H – CHEAP CHEAP CLUB  |  Kaiserkeller 22 H – DARK MASS |  Galeria 36 22 H – PEACE, LOVE & BACHATA
Samstag  |  Saal 23 H – KANDIE KLUB | Kaiserkeller 23 H – SHAKESQUEER | Galeria 36 22 H – NOCHE LATINA